Spetalen, H. (2022) «Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv: Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 7(1), s. 84–102. doi: 10.7577/sjvd.4770.