Gilberg, A. (2024) «‘Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!’: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag», Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 9(1), s. 1–17. doi: 10.7577/sjvd.4999.