[1]
K. Rokkones og E. Saur, «Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt», SJVD, bd. 1, sep. 2016.