[1]
O. Bergsli og E. B. Hellne-Halvorsen, «Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere», SJVD, bd. 5, nr. 1, s. 22–45, apr. 2020.