[1]
A. E. Storvik og B. Abrahamsen, «Karriereforventninger under glasstaket:: Kvinner i starten av en ingeniørkarriere», SJVD, bd. 4, nr. 1, s. 30–52, mar. 2019.