[1]
T.-L. Offergaard, «Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema», SJVD, bd. 5, nr. 1, s. 1–21, apr. 2020.