[1]
N. K. Fromreide, T. Mathisen, J. P. Munkvold, og G. S. Riise, «Opplæring og utvikling av ledere: – et eksempel fra norsk luftfart », SJVD, bd. 5, nr. 1, s. 112–128, sep. 2020.