[1]
E. B. Hellne-Halvorsen, «Kontekstbegrepet i sosiokulturell forskning på literacy», SJVD, bd. 6, nr. 1, jun. 2021.