[1]
G. Hanssen, «Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor», SJVD, bd. 7, nr. 1, s. 1–19, mar. 2022.