[1]
H. Asghari og A. Andersén, «Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet », SJVD, bd. 7, nr. 1, s. 62–83, mai 2022.