[1]
H. Asghari og G. Y. Abraham, «Nyanlända yrkeselevers livs- och studiesituation: Förståelse av lärarberättelser genom Foucault’s makt och motmakt», SJVD, bd. 7, nr. 1, s. 103–122, sep. 2022.