Rokkones, K., og E. Saur. «Yrkesfagutdanning for Elever Som står I Fare for å Slutte – En Studie Av Et Alternativt opplæringsprosjekt». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 1, september 2016, doi:10.7577/sjvd.1795.