Breilid, N., og E. Dyrnes. «Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, bd. 2, juni 2017, doi:10.7577/sjvd.2179.