Meltzer, C., og E. Schwencke. « OsloMet- storbyuniversitetet». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, bd. 4, nr. 1, desember 2019, s. 220-49, doi:10.7577/sjvd.3423.