Offergaard, T.-L. «Bærekraft I yrkesfaglærerutdanninger: Et Vitenskapsteoretisk Bidrag Til Integrering Av bærekraft Som Tverrfaglig Tema». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 5, nr. 1, april 2020, s. 1–21, doi:10.7577/sjvd.3436.