Lindset, M., og I. Aune. «Simulering Som Pedagogisk Metode I lærerutdanning». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 5, nr. 1, april 2020, s. 46–70, doi:10.7577/sjvd.3452.