Hansen, K. H., G. Haaland, E. Møller, og I. Vagle. «Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, bd. 5, nr. 1, november 2020, s. 145–166, doi:10.7577/sjvd.3715.