Hellne-Halvorsen, E. B. «Kontekstbegrepet I Sosiokulturell Forskning På Literacy». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 6, nr. 1, juni 2021, doi:10.7577/sjvd.4310.