Hanssen, G. «Tolkningsfellesskap Som Kilde Til Koherens I Fag- Og yrkesopplæring: Perspektiver Fra Fylkeskommune Og opplæringskontor». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 7, nr. 1, mars 2022, s. 1–19, doi:10.7577/sjvd.4547.