Dahlback, J., K. Hansen, G. Haaland, og I. Vagle. «Dybdelæring I Et Yrkesfaglig Perspektiv». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 7, nr. 1, mai 2022, s. 40–61, doi:10.7577/sjvd.4573.