Asghari, H., og A. Andersén. «Ramfaktorernas Inverkan På (yrkes)lärarutbildares Undervisningsarbete: En berättelsestudie Inom Korta lärarutbildningar Vid Ett Svenskt Universitet». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 7, nr. 1, mai 2022, s. 62–83, doi:10.7577/sjvd.4582.