Asghari, H., og A. Andersén. «Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet ». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, bd. 7, nr. 1, mai 2022, s. 62–83, doi:10.7577/sjvd.4582.