Spetalen, H. «Kompetansemål I Et yrkesopplæringsperspektiv: Om Formulering Av kompetansemål I En Yrkesfaglig læreplan». Skandinavisk Tidsskrift for Yrker Og Profesjoner I Utvikling, bd. 7, nr. 1, september 2022, s. 84–102, doi:10.7577/sjvd.4770.