Gilberg, A. «‘Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!’: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, bd. 9, nr. 1, april 2024, s. 1–17, doi:10.7577/sjvd.4999.