Rokkones, Klara, og Ellen Saur. «Yrkesfagutdanning for Elever Som står I Fare for å Slutte – En Studie Av Et Alternativt opplæringsprosjekt». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 1 (september 2, 2016). åpnet januar 23, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/1795.