Offergaard, Trine-Lise. «Bærekraft I yrkesfaglærerutdanninger: Et Vitenskapsteoretisk Bidrag Til Integrering Av bærekraft Som Tverrfaglig Tema». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 5, no. 1 (april 23, 2020): 1–21. åpnet desember 11, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/3436.