Hanssen, Grete. «Tolkningsfellesskap Som Kilde Til Koherens I Fag- Og yrkesopplæring: Perspektiver Fra Fylkeskommune Og opplæringskontor». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 7, no. 1 (mars 28, 2022): 1–19. åpnet november 29, 2022. https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4547.