Asghari, Hamid, og Annelie Andersén. «Ramfaktorernas Inverkan På (yrkes)lärarutbildares Undervisningsarbete: En berättelsestudie Inom Korta lärarutbildningar Vid Ett Svenskt Universitet». Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 7, no. 1 (mai 30, 2022): 62–83. åpnet mai 30, 2023. https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4582.