1.
Rokkones K, Saur E. Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. SJVD [Internett]. 2. september 2016 [sitert 23. januar 2021];1. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/1795