1.
Breilid N, Dyrnes E. Bestyrkende faktorer som fremmer en positiv overgang fra skole til varig arbeidslivstilknytning for elever i lærekandidat-ordningen. SJVD [Internett]. 21. juni 2017 [sitert 3. oktober 2023];2. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/2179