1.
Bergsli O, Hellne-Halvorsen EB. Kvinner med innvandrerbakgrunn og deres møte med helsearbeidere. SJVD [Internett]. 23. april 2020 [sitert 1. mars 2021];5(1):22–45. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/3137