1.
Meltzer C, Schwencke E. Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrkesfaglærerutdanningen, OsloMet- storbyuniversitetet. SJVD [Internett]. 13. desember 2019 [sitert 14. juni 2024];4(1):220-49. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/3423