1.
Offergaard T-L. Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema. SJVD [Internett]. 23. april 2020 [sitert 8. desember 2023];5(1):1–21. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/3436