1.
Fromreide NK, Mathisen T, Munkvold JP, Riise GS. Opplæring og utvikling av ledere: – et eksempel fra norsk luftfart . SJVD [Internett]. 18. september 2020 [sitert 25. februar 2021];5(1):112–128. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/3663