1.
Hansen KH, Haaland G, Møller E, Vagle I. Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. SJVD [Internett]. 6. november 2020 [sitert 14. juni 2024];5(1):145–166. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/3715