1.
Magnussen K-L, Sylte AL. Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. SJVD [Internett]. 28. mars 2022 [sitert 24. april 2024];7(1):20–39. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4282