1.
Hellne-Halvorsen EB. Kontekstbegrepet i sosiokulturell forskning på literacy. SJVD [Internett]. 28. juni 2021 [sitert 7. desember 2022];6(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4310