1.
Hanssen G. Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor. SJVD [Internett]. 28. mars 2022 [sitert 29. november 2022];7(1):1–19. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4547