1.
Dahlback J, Hansen K, Haaland G, Vagle I. Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. SJVD [Internett]. 24. mai 2022 [sitert 29. november 2022];7(1):40–61. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4573