1.
Asghari H, Andersén A. Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet . SJVD [Internett]. 30. mai 2022 [sitert 24. mai 2024];7(1):62–83. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4582