1.
Asghari H, Abraham GY. Nyanlända yrkeselevers livs- och studiesituation: Förståelse av lärarberättelser genom Foucault’s makt och motmakt. SJVD [Internett]. 2. september 2022 [sitert 5. oktober 2023];7(1):103–122. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4593