1.
Spetalen H. Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv: Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan. SJVD [Internett]. 2. september 2022 [sitert 29. november 2022];7(1):84–102. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4770