1.
Gilberg A. «Du blir litt sånn selvsikker, og tenker at ‹wow› noen vil faktisk sende bilen til oss!»: Ungdomsbedrift som virkemiddel for en opplevd relevant skolehverdag. SJVD [Internett]. 30. april 2024 [sitert 20. juni 2024];9(1):1–17. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/yrke/article/view/4999