Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften

Forfattere

  • Trine Nesland

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.1078

Sammendrag

Artikkelen handler om hvordan journalføringskriteriene «gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon» er ment å skulle forstås, basert på hvordan kriteriene er omtalt og definert i eksisterende teori og litteratur.

Artikkelen viser at det ikke eksisterer en omforent forståelse av kriterienes innhold, det vil si at kriteriene er tillagt ulik betydning i ulike tekster. Det har tegnet seg et bilde av at de relativt få tekstene som faktisk inneholder beskrivelser av journalføringskriteriene og begrepene kriteriene er bygget opp av, i hovedsak nærmer seg kriteriene enten på en dialektisk-relasjonell eller på en semiotisk-relasjonell måte, hvilket gir to tilsynelatende ulike tolkningsresultater. Det foreligger med andre ord en viss tolkningsmotstrid, hvilket nødvendigvis innebærer at det fortsatt er vanskelig å svare entydig på spørsmålet om hvordan journalføringskriteriene er ment å skulle forstås, og samtidig gir grunn til kritikk av det etablerte systemet.

Forfatterbiografi

Trine Nesland

Trine Nesland har utdanning i arkiv og dokumentbehandling fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og jobber som kvalitetsrådgiver i arkivet ved Diakonhjemmet sykehus. Hun har tidligere jobbet med arkivdanning i Ruter As, Universitets- og høgskolerådet og Oslo politidistrikt.

Nedlastinger

Publisert

2014-11-12

Hvordan referere

Nesland, T. (2014). Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Tidsskriftet Arkiv, 5. https://doi.org/10.7577/ta.1078

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert artikkel