Noarkstandardens betydning for vår fremtidige evne til bevaring av elektroniske arkiv

Forfattere

  • Olav Sataslåtten Riksarkivet

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.1150

Sammendrag

Vår evne til å langtidsbevare elektroniske arkiv er basert på hvorvidt visse normative tekniske og arkivfaglige krav er oppfylt eller ikke. Artikkelen beskriver og analyserer langtidsbevaringen av elektroniske arkiv innenfor rammene av Noark- og fagsystemer. Den tar også for seg av juridiske krav til autentisitet, og forsøker å synliggjøre forholdet mellom kvalitet i arkivdanningen og vår evne til å bringe innholdet fra de elektroniske arkivene ut til de som etterspør dem. Den forsøker å vise at testprosessen knyttet til digitale arkivuttrekker ikke kun en del av en revisjonsmyndighet, men også en vesentlig faktor for i det hele tatt å kunne langtidsbevare de elektroniske arkivene, samt å sikre den fremtidige tilgjengeliggjøringen av dem.

Forfatterbiografi

Olav Sataslåtten, Riksarkivet

Olav Hagen Sataslåtten er seniorrådgiver, tidligere underdirektør i Riksarkivet, seksjon for digitalt depot. Han var spesialrådgiver for The International Records Management Trust fra 2010 til 2012. Tidligere var han leder av Dokumentasjonstjenester i NAV, og sterkt involvert i teknisk, funksjonell og organisatorisk implementeringen av digitalisering og journal/arkiv-komponenter på nasjonalt nivå i etaten. Styremedlem Norsk Arkivråd 2005 – 2010,
Dokumentasjonssjef ved Ullevål Universitetssykehus, prosjektleder for implementering av fullelektronisk arkiv- og saksbehandling i Helsedirektoratet, fung. avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet og saksbehandler og prosjektleder i Justisdepartementet, med ansvar for implementering av fullelektronisk arkiv- og saksbehandling i Domstoladministrasjonen.

Nedlastinger

Publisert

2014-11-18

Hvordan referere

Sataslåtten, O. (2014). Noarkstandardens betydning for vår fremtidige evne til bevaring av elektroniske arkiv. Tidsskriftet Arkiv, 5. https://doi.org/10.7577/ta.1150

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert artikkel