ISO 30300 Information & documentation – Management system for records på norsk – en ny start

Forfattere

  • Martin Bould
  • Jon Bjerkelien Jon Bjerkelien jobber med virksomhetsstyring som fagfelt, herunder oppsett og innføring av kvalitetsstyringssystemer og prosessledelse (Business Prosess Management - BPM). Han har spisskompetanse innen informasjonsfag og etablering av styringsprinsipper, arkitekturprinsipper og verktøystøtte for forvaltning av informasjon i et livssyklusperspektiv. Er ansatt som rådgiver i Sopra Steria.

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.1315

Forfatterbiografier

Martin Bould

  

Martin Bould har arbeidet med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning siden 1990, de siste 17 årene i ulike roller med elektronisk arkiv (records management) og langtidsbevaring som sitt arbeidsfelt. Han har vært rådgiver ved Riksarkivets avdeling for elektronisk arkiv, konsulent i Ergogroup (rådgiver ved innføring av Noark-systemer), og sjefskonsulent i Ciber Norge ut januar 2015. Fra 1 februar er han sjefskonsulent og fagansvarlig for arkiv hos Evry, avdeling ECM Leveranse. Martin har siden 2004 undervist fast i elektronisk arkiv- på universitets- og høgskolenivå.  

 

Jon Bjerkelien, Jon Bjerkelien jobber med virksomhetsstyring som fagfelt, herunder oppsett og innføring av kvalitetsstyringssystemer og prosessledelse (Business Prosess Management - BPM). Han har spisskompetanse innen informasjonsfag og etablering av styringsprinsipper, arkitekturprinsipper og verktøystøtte for forvaltning av informasjon i et livssyklusperspektiv. Er ansatt som rådgiver i Sopra Steria.

 

Nedlastinger

Publisert

2015-01-30

Hvordan referere

Bould, M., & Bjerkelien, J. (2015). ISO 30300 Information & documentation – Management system for records på norsk – en ny start. Tidsskriftet Arkiv, 6. https://doi.org/10.7577/ta.1315

Utgave

Seksjon

Kommentar