Inspirasjon til og praktiske råd for arkivsøk som journalistisk metode

Forfattere

  • Herbjørn Andresen Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.1777

Emneord (Nøkkelord):

arkiv, arkivsøk, journalister, innsyn

Sammendrag

Bokanmeldelse av Arkivsøk for journalister

Forfatterbiografi

Herbjørn Andresen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Herbjørn Andresen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Han har en Ph.d. fra Universitetet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 2010. Seniorrådgiver i Riksarkivet, interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv, 2011-2014. Har tidligere arbeidet i Kværner Engineering, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Rikstrygdeverket.

Nedlastinger

Publisert

2016-08-23

Hvordan referere

Andresen, H. (2016). Inspirasjon til og praktiske råd for arkivsøk som journalistisk metode. Tidsskriftet Arkiv, 7. https://doi.org/10.7577/ta.1777

Utgave

Seksjon

Bokmelding