Ny versjon av standarden ISO 15489

Forfattere

  • Herbjørn Andresen Høgskolen i Oslo og Akershus

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.1799

Emneord (Nøkkelord):

ISO, standard, records management, arkivdanning

Sammendrag

Standarden NS-ISO 15489-1:2016 er gjeldende norsk standard fra 1. juli 2016. Dette er andre versjon av ISO 15489, den første versjonen fra 2001 er ikke lenger gyldig. 2001-utgaven av ISO 15489 besto av to deler. Del 2, SN-ISO/TR 15489-2:2001 er trukket, slik at den nye ISO 15489 kun består av del 1. ISO 15489 var den første internasjonale Records Management-standarden, og har en funksjon som overordnet referansestandard for en voksende portefølje av senere standarder på tilgrensende områder. Denne artikkelen gjennomgår endringene i hovedtrekk, både i standarden ISO 15489 som sådan og i noen av de standardene som bygger videre på den.

Forfatterbiografi

Herbjørn Andresen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Herbjørn Andresen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Han har en Ph.d. fra Universitetet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 2010. Seniorrådgiver i Riksarkivet, interimsorganisasjonen Norsk helsearkiv, 2011-2014. Har tidligere arbeidet i Kværner Engineering, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Rikstrygdeverket.

Nedlastinger

Publisert

2016-09-06

Hvordan referere

Andresen, H. (2016). Ny versjon av standarden ISO 15489. Tidsskriftet Arkiv, 7. https://doi.org/10.7577/ta.1799

Utgave

Seksjon

Kommentar