Forvaltnings- og arkivrutiner i historisk perspektiv — brudd eller sammenheng?

Forfattere

  • Oskar Vistdal

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.911

Sammendrag

I denne fremstillingen redegjøres først for hovedtrekkene ved den dansk-norske sentraladministrasjons arkivrutiner i Rentekammeret og Danske kanselli 1660–1814 og i norske departementskontorer 1814–1940, først med fokus på Rentekammerets og Danske kansellis håndtering av korrespondanse og saksdokumenter, dernest på fremfinningsmetoder i arkivene i norske departementskontorer etter 1814. Til slutt betraktes utviklingen i den offentlige forvaltning og dens arkivrutiner fra 1660 til 1940 i lys av etterkrigstidens arkivale hamskifte.

Nedlastinger

Publisert

2014-06-10

Hvordan referere

Vistdal, O. (2014). Forvaltnings- og arkivrutiner i historisk perspektiv — brudd eller sammenheng?. Tidsskriftet Arkiv, 2. https://doi.org/10.7577/ta.911

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert artikkel