Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring

Forfattere

  • Ellen Røsjø Riksarkivet

DOI:

https://doi.org/10.7577/ta.912

Sammendrag

Oslo byarkivs prosjekt Oslos multikulturelle arkiver ble gjennomført i 2004 - 2007. Jeg vil med dette prosjektet som utgangspunkt se på representasjon av minoriteter i arkivene. Fokus for undersøkelsen vil være spørsmålene i utlysningen til Norsk kulturråds satsing «Forskning om museer og arkiv», som ga støtte til prosjektet, om hvem og hva som representeres i arkivene og, til en viss grad, spørsmålet om hvem arkivene henvender seg til og hvordan.

Jeg vil sammenlikne konkret det som finnes om minoritetsorganisasjoner i visse offentlige arkiver med enkelte av minoritetenes egne arkiv (privatarkiv) som vi har samlet inn i prosjektet Oslos multikulturelle arkiver og også ett arkiv i Opplandsarkivets prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland. Særlig aktuelle problemstillinger vil være: Hva dokumenterer henholdsvis de offentlige og de private arkivene? Hvilke stemmer kan man i disse offentlige arkivene finne fra nye minoriteter? Hvilket perspektiv har myndighetene på minoritetene? Hva dokumenterer de private arkivene om minoritetene?

Forfatterbiografi

Ellen Røsjø, Riksarkivet

Ellen Røsjø har jobbet med bevaring og formidling av private og offentlige arkiv siden 1988. Hun har vært 21 år ved Oslo byarkiv. Studieåret 2011/2012 var hun ansvarlig for det nye studietilbudet om arkivformidling ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra oktober 2013 leder hun arbeidet med privatarkiv i SAMDOK-prossjektet i Riksarkivet. Hun er cand.philol. med hovedfag i historie.

Nedlastinger

Publisert

2014-06-10

Hvordan referere

Røsjø, E. (2014). Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring. Tidsskriftet Arkiv, 3. https://doi.org/10.7577/ta.912

Utgave

Seksjon

Fagfellevurdert artikkel