Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine

Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukleærmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7577/radopen.4706

Abstract

Bachelor's degree in radiography is a high-tech health education. The subject nuclear medicine has been characterized by traditional and passive teaching methods with demotivated and inactive radiography students. As a tool to promote student activity, motivation, and learning, we developed and applied a new digital online teaching module in the subject nuclear medicine. In this study, we seek answers to how different learning resources, activities and especially how an online teaching module affect the student's motivation, activity level and learning outcomes. We used an evaluation to obtain quantitative data from the radiography students' assessments and to elaborate answers related to the questionnaire we conducted a group interview. The online modules were described as motivating, activating, and provided better learning outcomes. Moreover, exam-relevant tests, feedbacks, as well as structure and information were perceived as important factors for motivation, activity and learning outcomes. Our main findings suggest that use of an online module should be designed in a pedagogic and a didactic way that promotes the cognitive and social aspect of learning in relation to the topic.

References

Abeysekera, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34(1), 1-14. https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336

Amhag, L. (2017). Mobile-Assisted Seamless Learning Activities in Higher Distance Education v6 n3 p70-81 2017.

Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K. & Dochy, F. (2010). Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5(3), 243-260. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2010.06.001

Bjørndal, A. & Hofoss, D. (2004). Statistikk for helse- og sosialfagene (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Bookallil, C. & Rolfe, J. (2016). University-Based Enabling Program Outcomes: Comparing Distance Education and Internal Study.

Bozkurt, A. (2018). An exploratory literature review on open educational practices AU - Koseoglu, Suzan. Distance Education, 39(4), 441-461. https://doi.org/10.1080/01587919.2018.1520042

Carpenter, S. K. (2012). Testing enhances the transfer of learning. Current Directions in Psychological Science, 21(5), 279-283. https://doi.org/10.1177/0963721412452728

Dunning, D., Johnson, K., Ehrlinger, J. & Kruger, J. (2003). Why People Fail to Recognize Their Own Incompetence. Current Directions in Psychological Science, 12(3), 83-87. https://doi.org/10.1111/1467-8721.01235

Education, E. U. H. L. G. o. t. M. o. H. (2013). Report to the European Commission on improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions (9789279303609). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Hentet fra http://bookshop.europa.eu/en/high-level-group-on-the-modernisation-of-higher-education-pbNC0113156/

Hattie, J., Gurung, R. A. R. & Landrum, R. E. (2015). The Applicability of Visible Learning to Higher Education. Scholarship of Teaching and Learning in Psychology, 1(1), 79-91. https://doi.org/10.1037/stl0000021

Henderson, M., Selwyn, N., Finger, G. & Aston, R. (2015). Students' Everyday Engagement with Digital Technology in University: Exploring Patterns of Use and "Usefulness" v37 n3 p308-319 2015.

Humber, J. F. (2018). Student Engagement in Online Courses: A Grounded Theory Case Study Ed.D. Dissertation, The University of Alabama.

Imsen, G. (2005). Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi (4. utg. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, D. I. (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode (3. utg. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Komulainen, T. M., Lindstrøm, C. & Sandtrø, T. A. (2015). Erfaringer med studentaktive læringsformer i teknologirikt undervisningsrom. Uniped, 38(04), 364-372. Hentet fra http://www.idunn.no/uniped/2015/04/erfaringer_med_studentaktive_laeringsformer_i_teknologirikt_

Kvale, S., Brinkmann, S., Anderssen, T. M. & Rygge, J. (2015). Det kvalitative forskningsintervju (3. utg., 2. oppl. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Ladstein, S. & Toft, G. O. (2013). Maur eller penger: Hvorfor velge og gjennomføre et nettstudium i naturfag? Uniped, 36(01), 59-72. https://doi.org/10.3402/uniped.v36i1.20955 ER

Larionova, V., Brown, K., Bystrova, T. & Sinitsyn, E. (2018). Russian perspectives of online learning technologies in higher education: An empirical study of a MOOC. Research in Comparative and International Education, 13(1), 70-91. https://doi.org/10.1177/1745499918763420

Larsen, D. P., Butler, A. C. & Roediger Iii, H. L. (2008). Test‐enhanced learning in medical education. Medical Education, 42(10), 959-966. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03124.x

Løvås, G. G. (2013). Statistikk for universiteter og høgskoler (3. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Laaser, W. & Toloza, E. A. (2019). The Changing Role of the Educational Video in Higher Distance Education v18 n2 p264-276 Apr 2017.

Meyer, M. E. (2014). E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen. Uniped, 37(01), 3-18. https://doi.org/10.3402/uniped.v37.22706

Michael, J. (2006). Where's the Evidence that Active Learning Works? Advances in Physiology Education, 30(4), 159-167. https://doi.org/10.1152/advan.00053.2006

Pettersen, R. C. (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning : innføring i problem- og praksisbasert didaktikk. Oslo: Universitetsforl.

Phillips, D. C., Soltis, J. F. & Plyhn, E. (2000). Læring : teorier og prinsipper for læring. Oslo: Abstrakt forl.

Powers, K. L., Brooks, P. J., Galazyn, M. & Donnelly, S. (2016). Testing the Efficacy of MyPsychLab to Replace Traditional Instruction in a Hybrid Course. Psychology Learning & Teaching, 15(1), 6-30. https://doi.org/10.1177/1475725716636514

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

Ringdal, K. (2018). Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (4. utg. utg.). Bergen: Fagbokforl.

Raaheim, A. (2016). Eksamensrevolusjonen : råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Oslo: Gyldendal akademisk.

Schneider, M. & Preckel, F. (2017). Variables associated with achievement in higher education: A systematic review of meta-analyses. Psychological Bulletin, 143(6), 565-600. https://doi.org/10.1037/bul0000098

Scott, F., Sarah, L. E., Miles, M., Michelle, K. S., Nnadozie, O., Hannah, J. & Mary Pat, W. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Shelton, C. C., Warren, A. E. & Archambault, L. M. (2016). Exploring the Use of Interactive Digital Storytelling Video: Promoting Student Engagement and Learning in a University Hybrid Course. TechTrends, 60(5), 465-474. https://doi.org/10.1007/s11528-016-0082-z

Thingnes, E. R., Stalsberg, R. & Sitter, B. (2015). Er forelesninga effektiv, interessant og meningsfull? - Oppfatninger om og betydningen av forelesninger som undervisningsform. Uniped, 38(04), 390-397. https://doi.org/10.18261/ISSN1893-8981-2015-04-16

Yuhanna, I. ., Alexander, A. ., & Kachik, A. . (2020). Advantages and disadvantages of Online Learning. Journal Educational Verkenning, 1(2), 13-19. https://doi.org/10.48173/jev.v1i2.54

Ørnes, H., Gaard, H., Refsnes, S.I., Kristiansen, T og Wilhelmsen, J. (2015). Digital tilstand i høyere utdanning 2014.Norgesuniversitetets skriftserie 1/2011.

Downloads

Published

2022-05-24

How to Cite

Johansen, K. J. ., & Fjellaksel, R. (2022). Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine: Radiografstudenters erfaring ved bruk av en nettbasert studiemodul i emnet nukleærmedisin. Hvordan kan nettbaserte studiemoduler bidra til motivasjon og aktivitet?. Radiography Open, 8(1). https://doi.org/10.7577/radopen.4706

Issue

Section

Articles

Cited by